Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału w Kongresie:

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://forms.office.com/e/XecFv9vvch

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 lutego 2024 r.

Opłata kongresowa:

Opłata kongresowa dla uczestników z referatem wynosi 650 złotych.

Opłata dla członków Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, doktorantów, studentów oraz uczestników bez referatu wynosi: 550 złotych

Opłata zawiera wyżywienie w trakcie obrad (obiady, kolacje, przerwy kawowe, udział w wydarzeniach towarzyszących), oraz pozostałe koszty organizacyjne.

Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Wpłaty należy dokonać do 31 marca 2024 r. na rachunek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Niezbędne dane do przelewu znajdują się poniżej.

Dane do przelewu opłaty kongresowej

Konto:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

98 1240 4722 1111 0000 4858 6669

dopisek: „VII KAP: imię i nazwisko uczestnika”

Opłatę kongresową należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r.