Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Ważne terminy

23 luty 2024 r. Ostateczny termin wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://forms.office.com/e/XecFv9vvch

Do 29 lutego 2024 r. Informacja zwrotna do uczestników o zakwalifikowaniu referatu i potwierdzenie udziału w Kongresie

Do 31 marca 2024 r. Ostateczny termin przelewu opłaty kongresowej na rachunek organizatorów

Do 15 kwietnia 2024 r. Ostateczny termin możliwości zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kongresie i zwrotu opłaty kongresowej

23-25 maja 2024 r. Obrady VII Kongresu Afrykanistów Polskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie