Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja studencka

Nikol Czaplińska

Absolwentka studiów licencjackich w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia francuska. Obecnie studentka studiów magisterskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe.

Zainteresowania badawcze:

stosunki Francja-Afryka; wyzwania dla bezpieczeństwa w regionach Afryki i Azji Południowo-Zachodniej; kwestia Sahary Zachodniej; konflikt w Syrii

Mateusz Aleksander Jedliński

Student studiów magisterskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz bizantynistyki i neogrecystyki w Instytucie Filologii Klasycznej UJ.

Przewodniczący Koła Naukowego Myśli Geopolitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Forum Młodych Dyplomatów. 

Zainteresowania badawcze:

Konflikty społeczne i polityczne w Republice Południowej Afryki, historia Zulusów i Afrykanerów, rywalizacja mocarstw na kontynencie afrykańskim.

Julia Łańko

Studentka studiów licencjackich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe. 

Zainteresowania badawcze:

Sytuacja kobiet w Afryce, misje humanitarne, problemy ubóstwa, edukacji, sytuacja zdrowotna, prawa człowieka, Unia Afrykańska, działalność dużych koncernów w Afryce, problemy zmian klimatu i ochrony środowiska, apartheid, terroryzm w Afryce i działalność Boko Haram, dysfunkcyjność państw w Afryce Subsaharyjskiej, Islam w Afryce Północnej.

Mikołaj Orłowski

Student stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zainteresowania badawcze:

W sferze jego zainteresowań badawczych leżą głównie państwa regionu Zatoki Gwinejskiej - zwłaszcza ich dzieje pokolonialne, potencjał ludzki i surowcowy (w tym obecność międzynarodowych korporacji w regionie, nierówności w dystrybucji dochodu narodowego), zróżnicowanie religijne i językowe.

Wiktor Trzecina

Student studiów licencjackich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe.

Zainteresowania badawcze:

Sytuacja geopolityczna w Sudanie Południowym; stosunki między Etiopią a Erytreą; państwo tunezyjskie; kolonializm w Afryce; relacje pomiędzy plemionami rdzennie zamieszkującymi Afrykę oraz ich kulturą; historia i sytuacja współczesna w Rogu Afryki; stosunki międzynarodowe w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich (Rwanda, Burundi, Uganda); Sułtanat Zanzibaru; Lesotho i Suazi i ich relacje z RPA; apartheid, Formuła 1 w RPA, współczesny Madagaskar.