Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja studencka

Diana Bozhkova

Studentka studiów magisterskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacja studia globalne i regionalne. 

Zainteresowania badawcze: 

Historia i kultura Afryki, stosunki międzynarodowe w Afryce, konflikty społeczne i polityczne, sytuacja polityczna i gospodarcza w regionie Afryki Południowej; rola, interesy i rywalizacja mocarstw światowych w Afryce; Róg Afryki, współczesny Madagaskar.

Marcelina Cieślik

Studentka II roku studiów afrykańskich w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Przewodnicząca Sekcji Afrykańskiej w Afrykańsko-Bliskowschodnim Kole Naukowym UJ. Członkini Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Zainteresowania badawcze:

Relacje sino-afrykańskie (szczególnie w RPA i Nigerii); wielokulturowość i zarządzanie międzykulturowe; afrykańskie religie rodzime i ich synkretyzm z islamem; literatury afrykańskie i kultura oralna.

Nikol Czaplińska

Absolwentka studiów licencjackich w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia francuska. Obecnie studentka studiów magisterskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe.

Zainteresowania badawcze:

stosunki Francja-Afryka; wyzwania dla bezpieczeństwa w regionach Afryki i Azji Południowo-Zachodniej; kwestia Sahary Zachodniej; konflikt w Syrii

Mateusz Aleksander Jedliński

Student studiów magisterskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz bizantynistyki i neogrecystyki w Instytucie Filologii Klasycznej UJ.

Przewodniczący Koła Naukowego Myśli Geopolitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Forum Młodych Dyplomatów. 

Zainteresowania badawcze:

Konflikty społeczne i polityczne w Republice Południowej Afryki, historia Zulusów i Afrykanerów, rywalizacja mocarstw na kontynencie afrykańskim.

Julia Łańko

Studentka studiów licencjackich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe. 

Zainteresowania badawcze:

Sytuacja kobiet w Afryce, misje humanitarne, problemy ubóstwa, edukacji, sytuacja zdrowotna, prawa człowieka, Unia Afrykańska, działalność dużych koncernów w Afryce, problemy zmian klimatu i ochrony środowiska, apartheid, terroryzm w Afryce i działalność Boko Haram, dysfunkcyjność państw w Afryce Subsaharyjskiej, Islam w Afryce Północnej.

Mikołaj Orłowski

Student stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zainteresowania badawcze:

W sferze jego zainteresowań badawczych leżą głównie państwa regionu Zatoki Gwinejskiej - zwłaszcza ich dzieje pokolonialne, potencjał ludzki i surowcowy (w tym obecność międzynarodowych korporacji w regionie, nierówności w dystrybucji dochodu narodowego), zróżnicowanie religijne i językowe.

Barbara Przybyszewska

Studentka III roku studiów licencjackich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku bezpieczeństwo narodowe, specjalizacja - cykl wywiadowczy.

Zainteresowania badawcze:

Kwestie społeczne oraz międzykulturowe; rozwój gospodarczy państw Afryki Subsaharyjskiej; polityka i bezpieczeństwo energetyczne; siły specjalne w Afryce; afrykańska sztuka.

Dawid Tomczyk

Student studiów magisterskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacja studia strategiczne.

Zainteresowania badawcze:

Zjawisko dysfunkcyjności państw; kwestie bezpieczeństwa w regionie sahelsko-saharyjskim; działalność terrorystyczna i antyterrorystyczna; niepaństwowe organizacje zbrojne; narkoterroryzm i przemyt uzbrojenia w Afryce; konflikt zbrojny w Libii; polityka Francji w Afryce Zachodniej oraz Iranu na Bliskim Wschodzie.

Wiktor Trzecina

Student studiów licencjackich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe.

Zainteresowania badawcze:

Sytuacja geopolityczna w Sudanie Południowym; stosunki między Etiopią a Erytreą; państwo tunezyjskie; kolonializm w Afryce; relacje pomiędzy plemionami rdzennie zamieszkującymi Afrykę oraz ich kulturą; historia i sytuacja współczesna w Rogu Afryki; stosunki międzynarodowe w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich (Rwanda, Burundi, Uganda); Sułtanat Zanzibaru; Lesotho i Suazi i ich relacje z RPA; apartheid, Formuła 1 w RPA, współczesny Madagaskar.