Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum

logo jagiellońskiego centrum badań afrykanistycznychJagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych (JCBA) powstało w listopadzie 2014 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego jako międzywydziałowa jednostka organizacyjna o charakterze naukowo-badawczym, był to efekt współpracy między Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej (Wydział Historyczny).

Wysoka frekwencja studentów na wykładach związanych z Afryką, jak również coraz większa liczba magistrantów i doktorantów przygotowujących prace o charakterze afrykanistycznym, ukazały potrzebę stworzenia jednostki, która nie tylko umożliwiałaby rozwój zainteresowań związanych z problematyką kontynentu afrykańskiego wśród studentów i doktorantów, ale również stała się platformą skupiającą badaczy-afrykanistów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim i reprezentujących różne dyscypliny badawcze, takie jak: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, nauki o bezpieczeństwie, etnologia, antropologia kulturowa, historia, językoznawstwo, czy kulturoznawstwo.

Głównym celem Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w ramach interdyscyplinarnych badań nad Afryką i Afrykanami, jak również promowanie prac naukowo-badawczych w zakresie problematyki afrykańskiej oraz prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej dotyczącej Afryki i Afrykanów. Zadania te są realizowane poprzez: prowadzenie badań naukowych; publikowanie własnych wydawnictw związanych z tematyką afrykanistyczną; organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji naukowych, szkół letnich; publikowanie ekspertyz i analiz dotyczących bieżących kwestii politycznych Afryki; organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności pokazów filmów, wystaw związanych z Afryką i Afrykanami. Centrum otwarte jest również na współpracę z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami zajmującymi się badaniami afrykanistycznymi. W jej ramach nawiązane zostały kontakty z Centre of African Studies (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie), Africa Research Centre na Uniwersytecie w Peczu, oraz afrykanistami z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hradec Králové. Centrum współpracuje także z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym i Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych.

Uroczysta inauguracja Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych miała miejsce 13 maja 2015 roku w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ, w trakcie organizowanej wespół z INPiSM UJ konferencji – Pionierzy krakowskiej afrykanistyki: Roman Stopa – sylwetka wybitnego afrykanisty w 120-tą rocznicę urodzin. Konferencja przypomniała postać i karierę naukową światowego specjalisty w zakresie języków mlaskowych profesora Romana Stopy, będąc jednocześnie okazją do oceny dorobku krakowskiej afrykanistyki oraz jej obecnego stanu.

Dokumenty

Regulamin Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych (Załącznik do zarządzenia nr 102 Rektora UJ z dnia 23 września 2020 r.)

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 102 z 23 września 2020 r.

 

Uchwała Senatu UJ nr 154/XI/2014 z 26 listopada 2014 r. ws. utworzenia Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych

Regulamin Centrum (załącznik do Uchwały Senatu UJ nr 154/XI/2014 z 26 listopada 2014 r.)