Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

uj-lift-theme.skip-dynamic-banner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytucje partnerskie

African Research Institute, Óbuda University (Óbudai Egyetem)

Uniwersytet Óbuda jest to publiczny węgierski uniwersytet techniczny z siedzibą w Budapeszcie oraz w Székesfehérvárze. Jego nazwa wzięła się od dzielnicy Óbuda (Stara Buda) – jednej z najstarszych w stolicy Węgier. Formalnie Uniwersytet Óbuda powstał w 1999 roku przez połączenie trzech szkół wyższych o profilu technicznym: Kolegium Technicznego im. Donáta Bánki (Bánki Donát Műszaki Főiskola), Kolegium Technicznego im. Kálmána Kandó (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola) oraz Kolegium Technicznego Przemysłu Lekkiego (Könnyűipari Műszaki Főiskola), które połączyły się w Budapeszteńskie Kolegium Techniczne (Budapesti Műszaki Főiskola), w 2004 roku przekształcone w Uniwersytet Óbuda. Początków uczelni należy jednak szukać o wiele wcześniej, Uniwersytet Óbuda odwołuje się bowiem do tradycji i dorobku powstałej w 1879 roku instytucji edukacyjnej – Państwowego Centralnego Biura Przemysłowego w Budapeszcie, zaś w wymiarze duchowym – do dziedzictwa pierwszego Uniwersytetu Óbuda, założonego 1 sierpnia 1410 roku.

African Research Institute (Afrika Kutatóintézet) jest to centrum badawcze Uniwersytetu Óbuda, założone w 2019 roku i funkcjonujące w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk o Bezpieczeństwie (Biztonságtudományi Doktori Iskolájában). Centrum prowadzi badania z dziedziny nauk o bezpieczeństwie dotyczące obszaru kontynentu afrykańskiego.

Oficjalna strona internetowa Uniwersytetu Óbuda.

Profil facebookowy.

Oficjalna strona internetowa African Research Institute.