Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

uj-lift-theme.skip-dynamic-banner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

5th Pécs African Studies Conference: Africa’s Changing International Relations and Realities – międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych

W dniach 24-26 maja 2018 r. w Peczu (Węgry) miała miejsce 5th Pécs African Studies Conference: Africa’s Changing International Relations and Realities – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Africa Research Centre of the Department of Political Studies at the University of Pécs we współpracy z Metropolitan State University Denver, Jagiellońskim Centrum Badań Afrykanistycznych (JCBA), Centre of African Studies at the University of West Bohemia, oraz Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej zakres tematyczny koncentrował się na analizie miejsca i roli Afryki w polityce międzynarodowej oraz globalnej gospodarce u progu XXI wieku. W założeniu organizatorów konferencja miała stanowić pole do zaprezentowania różnorodnych perspektyw badawczych (zarówno w skali makro, jak i mikro) wykorzystywanych w analizowaniu wzajemnych interakcji między różnymi podmiotami (państwa, organizacje międzynarodowe, instytucje) obecnymi na kontynencie afrykańskim. Jednym z kluczowych pytań badawczych, na które szukano odpowiedzi w trakcie konferencyjnych wystąpień i dyskusji było zagadnienie afrykańskiej „sprawczości” i sposób w jaki może ona decydować o wyborze najbardziej pożądanej dla państw afrykańskich ścieżki rozwoju.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Göran Hydén – wybitny politolog i afrykanista, wieloletni wykładowca University of Florida. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali: Kierownik Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych, dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ oraz młodzi badacze: dr Joanna Mormul (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ/JCBA) i dr Jakub Kościółek (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ).

Konferencję zamknęło polityczno-naukowe sympozjum na temat polityki względem Afryki oraz stanu studiów afrykanistycznych w państwach Europy Środkowej (Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech), zorganizowane w ramach oficjalnego programu Prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej (V4) we współpracy z węgierskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Handlu. W sympozjum udział wzięli przedstawiciele departamentów zajmujących się regionem Afryki w ministerstwach spraw zagranicznych wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej oraz ośrodków badań afrykanistycznych w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Zarys historyczny rozwoju polskiej afrykanistyki, jak i stojące przed nią wyzwania, przedstawił dr hab. Dominik Kopiński z Polskiego Centrum Badań Afrykanistycznych. Z kolei Kierownik JCBA, dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ zaznajomił słuchaczy z krakowskimi tradycjami afrykanistycznymi, a także początkami działalności i planami rozwoju Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych.

W czasie konferencji nie zabrakło również części rozrywkowo-kulturalnej. Uczestnicy mogli posłuchać afrykańskich bębniarzy, zaznajomić się z tradycyjnymi tańcami z Afryki Zachodniej, jak również bawić się w rytm afrykańskiej muzyki wybranej i odtwarzanej przez DJ Director, w którego na czas wieczoru kończącego konferencję wcielił się jej główny organizator i spiritus movens dr. hab. István Tarrósy, na co dzień Dyrektor Africa Research Centre of the University of Pécs.

Program konferencji

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Relacja ze spotkania z dr. Adamem Knapikiem
Relacja ze spotkania z dr. Adamem Knapikiem
Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie – relacja z konferencji
Czy Afryka potrzebuje nowych granic? Stosunki międzynarodowe w Afryce w kontekście separatyzmów w regionie – relacja z konferencji
V Kongres Afrykanistów Polskich
V Kongres Afrykanistów Polskich
Relacja z konferencji naukowej „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny – wyzwanie globalne”
Relacja z konferencji naukowej „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny – wyzwanie globalne”