Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum

Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych (JCBA) powstało w listopadzie 2014 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego jako międzywydziałowa jednostka organizacyjna o charakterze naukowo-badawczym, był to efekt współpracy między Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej (Wydział Historyczny).

Wysoka frekwencja studentów na wykładach związanych z Afryką, jak również coraz większa liczba magistrantów i doktorantów przygotowujących prace o charakterze afrykanistycznym, ukazały potrzebę stworzenia jednostki, która nie tylko umożliwiałaby rozwój zainteresowań związanych z problematyką kontynentu afrykańskiego wśród studentów i doktorantów, ale również stała się platformą skupiającą badaczy-afrykanistów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim i reprezentujących różne dyscypliny badawcze, takie jak: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, nauki o bezpieczeństwie, etnologia, antropologia kulturowa, historia, językoznawstwo, czy kulturoznawstwo.

Głównym celem Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w ramach interdyscyplinarnych badań nad Afryką i Afrykanami, jak również promowanie prac naukowo-badawczych w zakresie problematyki afrykańskiej oraz prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej dotyczącej Afryki i Afrykanów. Zadania te są realizowane poprzez: prowadzenie badań naukowych; publikowanie własnych wydawnictw związanych z tematyką afrykanistyczną; organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji naukowych, szkół letnich; publikowanie ekspertyz i analiz dotyczących bieżących kwestii politycznych Afryki; organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności pokazów filmów, wystaw związanych z Afryką i Afrykanami. Centrum otwarte jest również na współpracę z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami zajmującymi się badaniami afrykanistycznymi. W jej ramach nawiązane zostały kontakty z Centre of African Studies (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie), Africa Research Centre na Uniwersytecie w Peczu, oraz afrykanistami z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hradec Králové. Centrum współpracuje także z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym i Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych.

Uroczysta inauguracja Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych miała miejsce 13 maja 2015 roku w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ, w trakcie organizowanej wespół z INPiSM UJ konferencji – Pionierzy krakowskiej afrykanistyki: Roman Stopa – sylwetka wybitnego afrykanisty w 120-tą rocznicę urodzin. Konferencja przypomniała postać i karierę naukową światowego specjalisty w zakresie języków mlaskowych profesora Romana Stopy, będąc jednocześnie okazją do oceny dorobku krakowskiej afrykanistyki oraz jej obecnego stanu.

Dokumenty