Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

VII Kongres Afrykanistów Polskich – relacja

W dniach 23-25 maja br. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbył się VII Kongres Afrykanistów Polskich zorganizowany przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych i Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. W Kongresie ogółem wzięło udział ponad 200 uczestników reprezentujących 25 uczelni wyższych oraz 12 placówek naukowych i muzealnych. Wygłoszono ponad 150 referatów i wystąpień naukowych w 32 panelach. Uroczyste otwarcie Kongresu miało miejsce w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a panele konferencyjne w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych przy ul. Reymonta 4. Podczas uroczystości otwarcia Kongresu przemówienia wygłosili Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych prof. dr hab. Paweł Laidler, Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych prof. dr hab. Robert Kłosowicz, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego dr hab. Renata Diaz Szmidt oraz prof. dr hab. Andrzej Mania prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktycznych w latach 2008 - 2016.  Do uczestników Kongresu pozdrowienia od Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies przekazała prof. Hana Horáková z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.  Na koniec ceremonii otwarcia Kongresu głos zabrała honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Wiesława Bolimowska – Garwacka, kierowniczka Działu Afrykańskiego Polskiej Agencji Prasowej w latach 1958-1991 oraz współzałożycielka PTAfru i czasopisma naukowego „Afryka”. Było to bardzo wzruszające przemówienie osoby, która na własne oczy widziała powstające w okresie dekolonizacji państwa afrykańskie. Podczas części plenarnej pierwszego dnia Kongresu swoje wystąpienia zaprezentowało trzech keynote speakerów: Prof. Ursula van Beek (Stellenbosch University, Dyrektorka Centre for Research on Democracy); Prof. dr hab. Agnieszka Kędzierska-Manzon (École Pratique des Hautes Études – Paris Sciences Lettres Research University); Prof. Paulo de Carvalho ,(Universidade Agostinho Neto).

W trakcie uroczystości otwarcia Kongresu miała także miejsce miła ceremonia wręczenia nagród wydawniczych Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za najlepszą książkę naukową o tematyce afrykanistycznej w 2023 roku. Tegorocznymi laureatami byli: prof. dr hab. Michał Tymowski i  dr hab. Joanna Bar, prof. UJ – zdobywcy Nagrody wydawniczej PTAfr za pracę o szczególnym znaczeniu dla badań afrykanistycznych w zakresie edycji materiałów źródłowych. Kolejnym laureatem nagrody został prof. dr hab. Jarosław Różański - zdobywca nagrody wydawniczej  PTAfr za najlepszą pracę naukową wydaną w 2023 roku dla autora z tytułem naukowym profesora. Wręczenia nagród i odczytania uzasadnienia dokonała prof. dr hab. Nina Pawlak.

Podczas VII Kongresu Afrykanistów Polskich po raz pierwszy w jego historii zostały zorganizowane panele muzealne, w których wzięło udział 17 muzealników reprezentujących 10 instytucji muzealnych w Polsce. Ważną częścią Kongresu były także panele plenarne, z których jeden został poświęcony 30 rocznicy ludobójstwa w Rwandzie z udziałem ambasadora Republiki Rwandy w Polsce prof. Anastase Shyaka, a drugi pisarzom i intelektualistom afrykańskim z udziałem Donato Ndongo Bidyogo, wybitnego pisarza i dziennikarza z Gwinei Równikowej.

Kongresowi towarzyszyły także trzy wystawy zorganizowane z okazji 10. rocznicy powstania Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych we współpracy JCBA z instytucjami muzealnymi. W Bibliotece Jagiellońskiej miała miejsce wystawa „San i Aka. Rdzenne kultury Afryki Subsaharyjskiej” poświęcona kulturze materialnej Buszmenów (San) i Pigmejów (Aka). W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius zaprezentowana została wystawa zdjęć „Born Different” przedstawiająca codzienne życie osób chorujących na albinizm w Afryce. Z kolei w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli powstała ekspozycja „Portrety z afrykańskiej perspektywy. Wizerunki europejskich przybyszów w rzeźbie afrykańskiej”, ukazująca europejskich przybyszów widzianych oczami afrykańskich artystów.

Podczas Kongresu odbyło się również Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, na którym, między innymi, przekazano informację o dacie i miejscu kolejnego VIII Kongresu Afrykanistów Polskich, który odbędzie się w Muzeum Miejskim w Żorach w 2027 roku.

Photogallery