Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Relacja z wykładu dr Zuzanny Augustyniak pt. Abiy Ahmed i neo-negusizm oraz prof. Kamila Kuraszkiewicza, Migracje i migranci w Egipcie Epoki Budowniczych Piramid

W dniu 20 marca br. w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ odbyły się zorganizowane przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych wykłady dr Zuzanny Augustyniak pt. Abiy Ahmed i neo-negusizm oraz prof. Kamila Kuraszkiewicza, Migracje i migranci w Egipcie Epoki Budowniczych Piramid. Wykłady są jednym z efektów badawczych projektu Archeoorientalistyka realizowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości, mającego na celu zrozumienie myślenia i zachowań w społeczeństwach pozaeuropejskich. Osią projektu jest konceptualizacja władzy w starożytnych i współczesnych kulturach pozaeuropejskich. Zespół z Uniwersytetu Warszawskiego (reprezentujący różne dziedziny jak archeologia, orientalistyka, lingwistyka kognitywna, historia, historia sztuki, religioznawstwo, socjologia, nauki polityczne oraz systemy komunikacji niewerbalnej i neurobiologia) łączy różnorodne metody badawcze z badaniami terenowymi uzupełnionymi wykorzystaniem nowych technologii. W trakcie wykładów prelegenci przedstawili ideę projektu, jego cele badawcze i osiągnięte rezultaty naukowe. Po wygłoszonych wykładach, nastąpiła seria pytań z sali. Dziękujemy prelegentom za bardzo ciekawe wykłady i mamy nadzieję na kolejne spotkania naukowe.

 

dr Zuzanna Augustyniak, etiopistka, afrykanistka, etnograf. Adiunkt w Katedrze Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy badawczej specjalizuje się w zagadnieniach płci i seksualności w Etiopii, a także badaniach diaspory etiopskiej w Egipcie.

 

dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, prof. UW, archeolog, egiptolog, profesor w Zakładzie Egiptologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Polsko-Egipską Misją Archeologiczną w Sakkarze. Jego zainteresowania badawcze obejmują Egipt w III tysiącleciu p.n.e., ze szczególnym uwzględnieniem władzy królewskiej z jej atrybutami, administracji państwowej i kadry urzędniczej oraz kontaktów z terenami ościennymi w czasach Starego Państwa.

Photogallery