Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

5th Pécs African Studies Conference: Africa’s Changing International Relations and Realities – międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych

W dniach 24-26 maja 2018 r. w Peczu (Węgry) miała miejsce 5th Pécs African Studies Conference: Africa’s Changing International Relations and Realities – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Africa Research Centre of the Department of Political Studies at the University of Pécs we współpracy z Metropolitan State University Denver, Jagiellońskim Centrum Badań Afrykanistycznych (JCBA), Centre of African Studies at the University of West Bohemia, oraz Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a jej zakres tematyczny koncentrował się na analizie miejsca i roli Afryki w polityce międzynarodowej oraz globalnej gospodarce u progu XXI wieku. W założeniu organizatorów konferencja miała stanowić pole do zaprezentowania różnorodnych perspektyw badawczych (zarówno w skali makro, jak i mikro) wykorzystywanych w analizowaniu wzajemnych interakcji między różnymi podmiotami (państwa, organizacje międzynarodowe, instytucje) obecnymi na kontynencie afrykańskim. Jednym z kluczowych pytań badawczych, na które szukano odpowiedzi w trakcie konferencyjnych wystąpień i dyskusji było zagadnienie afrykańskiej „sprawczości” i sposób w jaki może ona decydować o wyborze najbardziej pożądanej dla państw afrykańskich ścieżki rozwoju.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Göran Hydén – wybitny politolog i afrykanista, wieloletni wykładowca University of Florida. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali: Kierownik Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych, dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ oraz młodzi badacze: dr Joanna Mormul (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ/JCBA) i dr Jakub Kościółek (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ).

Konferencję zamknęło polityczno-naukowe sympozjum na temat polityki względem Afryki oraz stanu studiów afrykanistycznych w państwach Europy Środkowej (Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech), zorganizowane w ramach oficjalnego programu Prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej (V4) we współpracy z węgierskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Handlu. W sympozjum udział wzięli przedstawiciele departamentów zajmujących się regionem Afryki w ministerstwach spraw zagranicznych wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej oraz ośrodków badań afrykanistycznych w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Zarys historyczny rozwoju polskiej afrykanistyki, jak i stojące przed nią wyzwania, przedstawił dr hab. Dominik Kopiński z Polskiego Centrum Badań Afrykanistycznych. Z kolei Kierownik JCBA, dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ zaznajomił słuchaczy z krakowskimi tradycjami afrykanistycznymi, a także początkami działalności i planami rozwoju Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych.

W czasie konferencji nie zabrakło również części rozrywkowo-kulturalnej. Uczestnicy mogli posłuchać afrykańskich bębniarzy, zaznajomić się z tradycyjnymi tańcami z Afryki Zachodniej, jak również bawić się w rytm afrykańskiej muzyki wybranej i odtwarzanej przez DJ Director, w którego na czas wieczoru kończącego konferencję wcielił się jej główny organizator i spiritus movens dr. hab. István Tarrósy, na co dzień Dyrektor Africa Research Centre of the University of Pécs.

Program konferencji

Photogallery
Recommended
An account from the meeting with dr. Adam Knapik
An account from the meeting with dr. Adam Knapik
An account of the academic conference ‘Does Africa need new borders? International relations in Africa in the context of separatism in the region’
An account of the academic conference ‘Does Africa need new borders? International relations in Africa in the context of separatism in the region’
5th Congress of Polish Africanists
5th Congress of Polish Africanists
Relacja z konferencji naukowej „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny – wyzwanie globalne”
Relacja z konferencji naukowej „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny – wyzwanie globalne”