Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

uj-lift-theme.skip-dynamic-banner

Web Content Display Web Content Display

Relacja z konferencji naukowej „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny – wyzwanie globalne”

Dnia 15 marca 2018 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja naukowa „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny - wyzwanie globalne”. Konferencja została zorganizowana jako wynik współpracy trzech kół naukowych działających w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ - Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, Koła Myśli Geopolitycznej UJ oraz Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ, przy patronacie Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prodziekan ds. dydaktycznych WSMiP UJ dr. hab. Paweł Laidler, prof. UJ oraz Dyrektor INPiSM UJ dr. hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ.

Na konferencję zostali zaproszeni również badacze spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego, m. in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas pierwszego panelu konferencyjnego zostały podjęte tematy związane z wyzwaniami i zagrożeniami bezpieczeństwa państw kontynentu afrykańskiego jako wynikiem zjawiska dysfunkcyjności państwa. Drugi panel dedykowany był państwom dysfunkcyjnym Ameryki Łacińskiej. Został także zorganizowany panel studencki, gdzie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mieli możliwość przedstawić swoje referaty dotyczące problemu państw dysfunkcyjnych.

Konferencję zwieńczyła promocja najnowszej książki dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ, pt. „Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej”, która odbyła się w Bibliotece Jagiellońskiej.

Marie Idlin

Photogallery
Recommended
An account from the meeting with dr. Adam Knapik
An account from the meeting with dr. Adam Knapik
An account of the academic conference ‘Does Africa need new borders? International relations in Africa in the context of separatism in the region’
An account of the academic conference ‘Does Africa need new borders? International relations in Africa in the context of separatism in the region’
5th Congress of Polish Africanists
5th Congress of Polish Africanists
<span lang="en">5th Pécs African Studies Conference: Africa’s Changing International Relations and Realities</span> – międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych
5th Pécs African Studies Conference: Africa’s Changing International Relations and Realities – międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych