Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

uj-lift-theme.skip-dynamic-banner

Web Content Display Web Content Display

20180315

Konferencja naukowa „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny – wyzwanie globalne“/Promocja książki Roberta Kłosowicza pt. „Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej”

Date: 15.03.2018
Place: Audytorium Maximum/Biblioteka Jagiellońska

Konferencja naukowa „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny – wyzwanie globalne“

plakat konferencji dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny - wyzwanie globalne15 marca 2018 r. w Auditorium Maximum UJ, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ wraz z Kołem Naukowym Myśli Gepolitycznej UJ oraz Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Naukowego UJ organizują konferencję naukową pt. „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny - wyzwanie globalne”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych. Celem tego wydarzenia jest stworzenie inkluzywnej przestrzeni wymiany poglądów między pracownikami nauki, doktorantami, studentami oraz badaczami Afryki i Ameryki Południowej. Motywem przewodnim są bieżące kwestie związane z problemami, z którymi zmagają się państwa klasyfikowane jako dysfunkcyjne. Konferencja naukowa „Dysfunkcyjność. Problem wewnętrzny – wyzwanie globalne“ to jednodniowe wydarzenie obejmujące szereg wykładów. Jego zwieńczeniem będzie promocja książki dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ pt. „Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej”, organizowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (WUJ) w Bibliotece Jagiellońskiej.

Promocja książki Roberta Kłosowicza pt. „Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej”

okładka książki konteksty dysfunkcyjności państw Afryki SubsaharyjskiejWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Roberta Kłosowicza pt. „Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej”.

W dyskusji towarzyszącej promocji udział wezmą dr Joanna Mormul (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej UJ) oraz Autor

Na początku XXI wieku świat wciąż boryka się z tak poważnymi wyzwaniami, jak skrajne ubóstwo, cywilizacyjny niedorozwój, łamanie praw człowieka, konflikty zbrojne, uchodźstwo, analfabetyzm i epidemie. Problemy te dotykają przede wszystkim około dwóch miliardów ludzi żyjących w mniej więcej czterdziestu państwach o wysokim stopniu dysfunkcyjności. Według indeksów, opracowywanych przez różne organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe i think tanki, najwięcej dysfunkcyjnych państw znajduje się w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Dysfunkcyjność państw afrykańskich dotyczy jednak wielu płaszczyzn i może wyglądać odmiennie w różnych częściach kontynentu. Celem monografii jest próba ukazania tego problemu w rozmaitych kontekstach oraz z uwzględnieniem współczesnej kondycji państw regionu. Intencją Autora nie jest i nigdy nie była chęć dołączenia do grona afropesymistów, postrzegających Afrykę Subsaharyjską jako region „upadły”. U genezy przeprowadzonych badań i powstania niniejszej publikacji leżała chęć lepszego zrozumienia zjawiska dysfunkcyjności państw oraz przyczyn, które sprawiły, że najbardziej dotknięty tym problemem jest właśnie obszar Afryki Subsaharyjskiej.

 

Spotkanie odbędzie się 15 marca o godzinie 17.00 w Bibliotece Jagiellońskiej

Link do wydarzenia na Facebooku:https://www.facebook.com/events/126290074860427/

Książka dostępna na: www.wuj.pl

 

Robert Kłosowicz – dr hab., prof. UJ, historyk, badacz stosunków międzynarodowych. Wykłada w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Jagiellońskim Centrum Badań Afrykanistycznych i redaguje serię wydawniczą „Studia nad Rozwojem”. Specjalizuje się w badaniu problemów państwowości, bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych w Afryce Subsaharyjskiej. Jest autorem pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktorem naukowym ośmiu prac zbiorowych.