Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

„System ustrojowy Senegalu" - relacja ze spotkania autorskiego z dr. Łukaszem Jakubiakiem

Dnia 7 czerwca 2016 roku w Sali Posiedzeń Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych odbyło się spotkanie autorskie z dr Łukaszem Jakubiakiem, autorem książki System ustrojowy Senegalu, organizowane przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych.

Dnia 7 czerwca 2016 roku w Sali Posiedzeń Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych odbyło się spotkanie autorskie z dr Łukaszem Jakubiakiem, autorem książki System ustrojowy Senegalu, organizowane przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych. 

Spotkanie otworzył Kierownik Centrum – dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, witając słuchaczy oraz zapowiadając kolejne spotkania autorskie z członkami JCBA. Następne planowane jest na wrzesień-październik 2016 roku.

Następnie prof. dr hab. Andrzej Zięba, Kierownik Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych UJ przybliżył pokrótce postać autora książki. Opowiedział o karierze naukowej i zainteresowaniach badawczych dr. Łukasza Jakubiaka. Prof. Zięba przywołał także postacie profesorów: Michała Rostworowskiego czy Marka Sobolewskiego, do których dorobku w swojej książce nawiązuje dr Jakubiak.

W toku spotkania autor książki podkreślał, iż Senegal jest ewenementem na tle Afryki Zachodniej, bowiem od odzyskania niepodległości doszło tam tylko do jednego przewrotu, a w konsekwencji niedemokratycznego przejęcia władzy. Alternacja władzy w Senegalu przebiega spokojnie i bez większych problemów.

W trakcie dyskusji nad książką poruszono przede wszystkim kwestię senegalskiego systemu partyjnego, kompetencji prezydenta, wspomnianej alternacji władzy oraz stabilności ustrojowej Senegalu. Dr Jakubiak wskazywał jak bardzo system ustrojowy Senegalu jest wzorowany na rozwiązaniach francuskich.

Spotkanie zakończyło się serią pytań ze strony publiczności, zainteresowanej, m.in. urzędem wiceprezydenta, wpływem konfliktu w Casamance i plemienności na sytuację polityczną w Senegalu czy nawiązaniami ustrojowymi do poszczególnych konstytucji francuskich.

 

Olga Kwiatkowska

Recommended
An account from the meeting with dr. Adam Knapik
An account from the meeting with dr. Adam Knapik
An account of the academic conference ‘Does Africa need new borders? International relations in Africa in the context of separatism in the region’
An account of the academic conference ‘Does Africa need new borders? International relations in Africa in the context of separatism in the region’
5th Congress of Polish Africanists
5th Congress of Polish Africanists
<span lang="en">5th Pécs African Studies Conference: Africa’s Changing International Relations and Realities</span> – międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych
5th Pécs African Studies Conference: Africa’s Changing International Relations and Realities – międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych