Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VII Kongres Afrykanistów Polskich call for papers

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego przesyłamy Państwu drugi komunikat kongresowy, a wraz z nim szczegóły dotyczące zgłoszenia udziału w VII Kongresie Afrykanistów Polskich (call for papers), obowiązujących terminów oraz wysokości opłat konferencyjnych. Jednocześnie przypominamy, że VII Kongres Afrykanistów Polskich organizowany przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 23-25 maja 2024 roku.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy przedstawić Państwu skład Komitetu Naukowego VII Kongresu Afrykanistów Polskich, jednocześnie dziękując jego członkiniom i członkom za przyjęcie naszego zaproszenia.

Komitet Naukowy VII Kongresu Afrykanistów Polskich:

prof. Renata Diaz-Szmidt (przewodnicząca PTAfr), prof. Ryszard Vorbrich, prof. Michał Tymowski, prof. Paweł Laidler (Dziekan WSMiP UJ), prof. Stanisław Sroka (Dziekan WH UJ), prof. Arkadiusz Żukowski, prof. Nina Pawlak, prof. Jarosław Różanski, prof. Maciej Ząbek, prof. Małgorzata Szupejko, prof. Jacek Łapott, prof. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. Beata Wójtowicz, prof. Wiesław Lizak, prof. Maciej Kurcz, dr Lucjan Buchalik

Nad przebiegiem prac związanych z organizacją VII Kongresu Afrykanistów Polskich będzie czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:

 • Prof. Robert Kłosowicz – Przewodniczący
 • Prof. Piotr Bajor – Sekretariat Kongresu
 • Dr Joanna Mormul – Sekretariat Kongresu
 • Dr Magdalena Lisińska – Sekretariat Kongresu
 • Prof. Marcin Brocki
 • Prof. Joanna Bar
 • Prof. Anna Niedźwiedź
 • Dr Jakub Kościółek
 • Dr Edyta Chwiej
 • Dr Agnieszka Czubik
 • Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
 • Dr Elżbieta Binczycka-Gacek
 • kustosz Jacek Kukuczka

 

A. Zgłoszenie udziału

W celu zgłoszenia udziału w VII Kongresie Afrykanistów Polskich należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych (jcba.uj.edu.pl) w zakładce ‘VII Kongres Afrykanistów Polskich’.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2024 r. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu referatu zostanie do Państwa rozesłana do 29 lutego 2024 r.
Po jej otrzymaniu, prosimy o terminowe uiszczenie opłaty kongresowej, która stanowi ostateczne potwierdzenie udziału w Kongresie.

 

B. Opłata kongresowa

Wysokość opłaty kongresowej dla uczestników z referatem wynosi 650 złotych

Opłata dla członków Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, doktorantów, studentów oraz uczestników bez referatu wynosi 550 złotych.

W opłacie zawarte są: wyżywienie w trakcie obrad (obiady, kolacje, przerwy kawowe), możliwość publikacji tekstów pokonferencyjnych w formie artykułów w punktowanych czasopismach naukowych (po wcześniejszej pozytywnej recenzji), udział w wydarzeniach towarzyszących oraz pozostałe koszty organizacyjne.

Koszty transportu oraz zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wpłaty należy dokonać na podany rachunek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Dane do przelewu opłaty kongresowej 

Konto: 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków 
98 1240 4722 1111 0000 4858 6669 
dopisek: „VII KAP: imię i nazwisko uczestnika” 

Opłatę kongresową należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r.

W swym założeniu Kongres jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, stąd też jeszcze raz gorąco zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych problematyką afrykanistyczną reprezentujących różne dyscypliny badawcze. Pragniemy również przypomnieć, że Kongres został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. Jacka Popiela oraz patronatem naukowym Komisji Studiów Afrykańskich Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk. Wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa o tematyce afrykanistycznej przygotowywana przez Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych wraz z Biblioteką Jagiellońską oraz Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Informacje dotyczące VII Kongresu Afrykanistów Polskich będą otrzymywać Państwo drogą elektroniczną z adresu mailowego Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych (jcba@uj.edu.pl), w razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Aktualności i informacje kongresowe będą zamieszczane na stronie internetowej Centrum:  https://jcba.uj.edu.pl oraz jego profilu facebookowym: https://www.facebook.com/ujjcba.

Łączę serdeczne pozdrowienia,
Prof. dr hab. Robert Kłosowicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VII Kongresu Afrykanistów Polskich.

VII kongres Afrykanistów Polskich 23-25 maja 2024 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pliki do pobrania
pdf
VII Kongres Afrykanistów Polskich - call for papers