Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

uj-lift-theme.skip-dynamic-banner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20181015

Inauguracja programu International Security and Development (ISAD)

Data: 15.10.2018
Miejsce: Sala im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jagiellońska 15
Witryna internetowa: www.isad.uj.edu.pl/start

11 października 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja studiów II stopnia International Security and Development (ISAD). Program ten jest prowadzony w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ od roku akademickiego 2018/19 dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój – POWER).

Ceremonię otworzył Kierownik programu ISAD, dr Marcin Grabowski, który powitał władze rektorskie, dziekańskie, Dyrektora INPiSM UJ, wykładowców programu ISAD, jak również licznie przybyłych studentów. 

Następnie głos zabrali kolejno: Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn, przewodniczący Rady Programowej ISAD prof. Andrzej Mania oraz prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ ds. dydaktycznych dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ. Powitali oni studentów ISAD na uniwersytecie, życząc im sukcesów i radości z czasu spędzonego na najstarszej uczelni w Polsce. 

Podsumowaniem części oficjalnej był wykład inauguracyjny pt. The Influence of Special Operations on International Relations wygłoszony przez płk Piotra Gąstała, byłego dowódcę Jednostki Wojskowej GROM. Prelekcjadoskonale wpisała się w problematykę studiów ISAD, akcentując zależności między bezpieczeństwem wojskowym a rozwojem i bezpieczeństwem ludzkim. Po zakończeniu wykładu nastąpiła seria pytań.

Druga część inauguracji miała charakter informacyjno-integracyjny. W jej trakcie krótką prezentację wygłosiła przedstawicielka koła naukowego Association of International and Area Studies (AIAS), zachęcając studentów ISAD do współpracy i zaangażowania we wspólne projekty. W dalszej kolejności nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi prowadzona przez dr. Marcina Grabowskiego. W jej trakcie studenci zostali zapoznani ze szczegółowym planem zajęć, jak również otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 

ISAD to nowy, innowacyjny program studiów magisterskich, którego celem jest wykształcenie specjalistów z zakresu międzynarodowego bezpieczeństwa i współpracy rozwojowej. Odpowiada on potrzebie pogłębionej refleksji nad związkami bezpieczeństwa i rozwoju. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów, o czym świadczy ponad 100 aplikacji kandydatów reprezentujących 30 krajów z prawie wszystkich kontynentów. Spośród nich, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęło 46 najlepszych. 

Więcej informacji na temat programu ISAD - International Security and Development można znaleźć na stronie - http://www.isad.uj.edu.pl/start 

doktor Marcin Grabowski rozpoczyna inaugurację roku

Prorektor UJ do spraw badań naukowych i funduszy strukturalnych profesor doktor habilitowany Stanisław Kistryn przemawia

przewodniczący Rady Programowej ISAD profesor Andrzej Mania pzremawia

studenci na rozpoczęciu roku

pułkownik Piotr Gąstała wygłasza wykład

studentki na rozpoczęciu roku

fot. Samuel Marcout & Anna Wojnar