Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

uj-lift-theme.skip-dynamic-banner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja autorstwa dr. hab. prof. UJ Roberta Kłosowicza i dr Joanny Mormul – Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki

okładka książkiZ przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka autorstwa dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ oraz dr Joanny Mormul pt. Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki. Monografia jest owocem projektu naukowego „Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki” realizowanego w ramach grantu OPUS finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2012/07/B/HS5/03948) w latach 2013-2017.

Róg Afryki od wielu lat przyciąga uwagę analityków i międzynarodowych obserwatorów. Region ten stał się przedmiotem zainteresowania nie tylko ze względu na rolę jaką odgrywa we współczesnych stosunkach międzynarodowych (położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, bliskość Półwyspu Arabskiego z jego ogromnymi złożami surowców energetycznych), ale także w reakcji na wewnątrzregionalne procesy destabilizujące relacje pomiędzy państwami położonymi w jego obrębie i generujące liczne konflikty o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym.

Punktem wyjścia dla rozważań podjętych w niniejszej monografii jest jedno z najmłodszych państw regionu Rogu Afryki, Erytrea, w której losach jak w soczewce odbijają się główne problemy doświadczane przez państwa kontynentu (wieloletnia walka o niepodległość, autorytaryzm jako środek budowania spójnego państwa i społeczeństwa, konfliktowe relacje z sąsiadami, pozimnowojenne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i trudne stosunki z wielkimi mocarstwami). Autorzy nie poprzestają jednak na prezentacji przypadku Erytrei – publikacja w sposób bardzo szeroki i kompleksowy przedstawia główne wyzwania i zagrożenia dla stabilności Rogu Afryki wynikające z ukształtowanych historycznie współzależności obecnych w relacjach poszczególnych aktorów regionalnych, zjednoczonych wspólnotą losów w ramach regionalnego systemu bezpieczeństwa.

- z recenzji dr. hab. Wiesława Lizaka

 

R. Kłosowicz, J. Mormul

Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2018

Język publikacji: polski

stron: 282

Polecamy również
VI Kongres Afrykanistów Polskich - II Komunikat Kongresowy
VI Kongres Afrykanistów Polskich - II Komunikat Kongresowy
Co oznacza druga z rzędu Pokojowa Nagroda Nobla dla Afryki? - komentarz Kierownika Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych
Co oznacza druga z rzędu Pokojowa Nagroda Nobla dla Afryki? - komentarz Kierownika Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych
VI Kongres Afrykanistów Polskich - I Komunikat Kongresowy
VI Kongres Afrykanistów Polskich - I Komunikat Kongresowy
Spotkanie z dr. Adamem Knapikiem
Spotkanie z dr. Adamem Knapikiem